Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ubyo.nisantasi.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, öğrencilerine uluslararasılaşmış işletmelerdeki kariyerlerinde yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, küresel piyasada yaralan ve dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü ellerinde bulunduran uluslararası işletmelerin mali işler, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler, insan kaynakları, dış ticaret ve diğer bölümlerinde çalışacak personel ve yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünün amacı; uluslararası ticari belgeleri tanıyan, ticari işlem sürecinde teslim ve ödeme şekillerini uygulayabilen, tedarik, üretim ve satış süreçlerinde yöneticilik yapacak, gümrük mevzuatını bilen ve bunu pratikte uygulayabilen, küresel marka yaratma ve bu markayı konumlandırmayı ve tutundurmayı bilen, çalıştıkları firmalarda fayda maliyet analizini gerçekleştirerek süreçleri verimli bir şekilde yönetecek uzmanlar yetiştirmektir.
Hızla küreselleşen ve tüm işletmelerin uluslararası bir ayağının bulunduğu günümüzde, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü mezunlarının iş alanları oldukça geniştir. Öncelikle Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünü bitirmiş olan öğrencilere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından iktisatçı (ekonomist) unvanı verilmiştir. Bu kapsamda mezunlarımız çok uluslu küresel şirketlerde, uluslararası denetim şirketlerinde, uluslararası banka ve sigorta şirketlerinde, finans ve hizmet sektöründe, uluslararası birleşme ve satın-alma şirket değerleme danışmanlık şirketlerinde, ihracat ve ithalat yapan yerli yabancı her şirketin her kademesinde görev alabilirler. Bununla beraber Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü mezunu öğrenciler, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mezunu oldukları için ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, finans, ve bankacılık alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokullarla eşdeğer sayılıp, bu okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm yasal haklara sahip olma olanakları da mevcuttur.
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuşlardır. Uluslararası ticarete giriş, uluslararası işletmecilik, uluslararası pazarlama, uluslararası taşımacılık, tedarik zinciri yönetimi, bankacılık ve kambiyo işlemleri, uluslararası ticarette paket program kullanımı, gümrük işlemleri, uluslararası finansman, insan kaynakları yönetimi, marka yönetimi, çağdaş yönetim yaklaşımları ve sektörel proje lojistiği uygulamaları bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize, her yarıyıl, İngilizce hazırlık sınıfında öğrenmiş oldukları genel İngilizceyi pekiştirmeleri için, mesleki İngilizce dersleri ve bölümün gerekliliklerinden biri olan İspanyolca, Fransızca, Rusça veya Almanca dillerinden biri seçmeli ders olarak sunularak mezun olduklarında en az iki yabancı dil konuşabilmeleri amaçlanmaktadır.
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 8 yarıyıllık ders müfredatı için TIKLAYINIZ
Bologna Bilgi Paketi için TIKLAYINIZ.
Akademik Kadro Ders Programı Vize Programı Final Programı
DUYURULAR
SON HABERLER
YAKLAŞAN ETKİNLİK